Duurzame Mobiliteit

Stel ons je vraag

Een vraag?
Mail of bel ons!

Duurzame Mobiliteit

Mobiliteitsbudget en woon-werkverkeer

De aankoop van een elektrische step of elektrische scooter kan deel uitmaken van het mobiliteitsbudget. Het zijn duurzame vervoersmiddelen die mogen opgenomen worden in pijler 2 van het budget. Niet enkel het voertuig zelf, maar ook alle verplichte uitrusting voor de bestuurder (en eventueel de passagier) komen in aanmerking voor opname.

Koopt de werknemer het voertuig aan via het mobiliteitsbudget? Dan is de aankoop volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Biedt u als werkgever het item aan als dienstvoertuig? Elektrische steps en scooters zijn als duurzame mobiliteitsoplossing een volledig aftrekbare beroepskost. De kosten kunnen afgeschreven worden over de economische levensduur.

Met de scooter in Gent

Scooter klasse A

Sinds 1 oktober 2016 moeten klasse A scooters een nummerplaat hebben. Je moet ook een scooterverzekering en een verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid hebben.

Door alle knippen   Met een scooter klasse A mag je door alle knippen rijden.

Toegelaten in autovrij gebied     Je mag ook in de autovrije gebieden rijden zonder vergunning.

Opgelet!  Met een scooter klasse A mag je tussen 11 en 18 uur niet rijden in de voetgangersstraten.

Scooter klasse B

Scooters klasse B behandelen we in het autovrij gebied als personenwagens of motorfietsen.

Door de 3 grote knippen

Met een scooter klasse B mag je alleen door de 3 grote knippen rijden:

Ottogracht            Lippensplein           Bargiebrug

Aan de andere knippen moet je de plaatselijke signalisatie volgen (B verboden, uitgezonderd B ...).

Met vergunning in autovrij gebied

Scooters klasse B mogen het autovrij gebied niet binnenrijden zonder vergunning. Je kan wel een vergunning krijgen voor het autovrij gebied als je in het autovrij gebied gedomicilieerd bent. En als je voldoet aan de voorwaarden voor een vergunning volgens een van de verschillende categorieën.